הפרויקטים שלנו

ניתן לצפות בפרויקטים שלנו על גבי המפה ע״י לחיצה על הסימונים, בנוסף כל הפרויקטים מוצגים לנוחיותכם גם בכרטיסיות מתחת למפה

*היקף הבנייה המתוכננת אינו סופי וכפוף לאישור הרשויות הרלוונטיות.

תב״ע מאושרת
עיר: אשקלון
מתחם: אהוד / התחיה
יחידות לפינוי: 112 דירות + 2900 מ"ר מסחר
בנייה מתוכננת: 1034 דירות + 7320 מ"ר מסחר
תכנון מתקדם
עיר: אשקלון
מתחם: גבעתי
יחידות לפינוי: 108 דירות
בנייה מתוכננת: 540 דירות
תכנון ראשוני
עיר: אשקלון
מתחם: חיד״א
יחידות לפינוי: 74 דירות + מסחר 500 מ״ר
בנייה מתוכננת: 444 דירות + מסחר 1,000 מ״ר
תכנון מתקדם
עיר: אשקלון
מתחם: יוספטל - מסחרי
יחידות לפינוי: 500 מ״ר מסחר
בנייה מתוכננת: 90 דירות + מסחר 1,000 מ״ר
תכנון מתקדם
עיר: אשקלון
מתחם: דוד רזיאל
יחידות לפינוי: 150 דירות
בנייה מתוכננת: 550 דירות + מסחר 1,500 מ״ר
תכנון מתקדם
עיר: אשקלון
מתחם: שפירא
יחידות לפינוי: 192 דירות
בנייה מתוכננת: 1152 דירות
תכנון ראשוני
עיר: אשקלון
מתחם: אפרים צור- מסחר
יחידות לפינוי: 500 מ״ר מסחר