כאן בשבילכם והכל למענכם!

ארגון הדיירים מאפס

החברה מתחילה את פעילותה בשלב מקדמי, ולעתים היא אף זו שמניעה את התהליך.

פרויקטים של התחדשות עירונית בדרך כלל מתחילים בפניה של ועדי בתים או דיירים מובילי דעה שרוצים לקדם פרויקט התחדשות עירונית בבניין.

בחלק מהמקרים ישנה דרישה לשירותנו כבר בשלב ארגון הדיירים ובחלק גדול מהמקרים, הפנייה מגיעה לאחר שהתהליך נתקע (יזם שברח, טעויות אדריכליות, עיכוב משמעותי בזמנים ועוד).

כל פניה מקבלת את מלוא תשומת הלב. ראשית אנו מבצעים בחינה ראשונית של הפרויקט ונפגשים עם הדיירים על מנת לקבל תמונת מצב אמיתית של הדברים בשטח. במידה שהדיירים לא מגובשים, אנו מכנסים אסיפת דיירים ומציגים לדיירים את האופציות העומדות בפניהם, פועלים למינוי נציגות דיירים ומינוי החברה בפרויקט מטעם הדיירים.

מכאן ואילך, ובשיתוף פעולה עם נציגות הפרויקט, מניעה החברה את הפרויקט ומנהלת אותו יחד עם אנשי המקצוע שלה: מהנדסי בניין, מפקחי בניה, אדריכלים, שמאים, עורכי דין, רואי חשבון ועוד.

בדיקת זכאות וניהול סיכונים

ביצוע בדיקת התכנות לפרויקט

הניתוח הוא למעשה בדיקה מקיפה לפרויקט על-מנת שהלקוחות יבינו הן את פוטנציאל הרווח והן את הסיכונים הכרוכים בפרויקט.

ככלל, עורכי הדין של החברה מבצעים את הבדיקה המשפטית, האדריכלים של החברה מבצעים את בדיקת הזכויות ומייצרים ניתוח זכויות מסודר או קומה טיפוסית של הבניין החדש, ואף מכינים הדמיה בסיסית של הבניין.

שמאי מטעמנו מבצע את הניתוח הכלכלי. המידע עובר כמובן לדיירים יחד עם המלצה שלנו לגבי אפשרויות מימוש הפרויקט.

שירות משפטי

עורך דין שתפקידו לשמור ולהגן על האינטרסים של הדיירים מול היזם.

במסגרת פעילות החברה, אנו מעניקים שירותי ייעוץ וליווי משפטי בכל הנוגע לתהליכי התחדשות עירונית.

עורכי הדין מותאמים לסוג הפרויקט המדובר. בפרויקטים מסוג התחדשות עירונית אנו עובדים עם עורכי דין המתמחים בתחום התמ"א החל משנת 2008 והינם בעלי ידע וניסיון רב בייצוג בניינים.

בפרויקטים מסוג פינוי בינוי אנו עובדים עם משרדי עורכי דין גדולים על-מנת שיוכלו לתת גם מענה לוגיסטי לטיפול בעשרות, ולעיתים מאות דיירים. עורך הדין מטעם הדיירים מעניק ליווי וייעוץ משפטי מקצועי לאורך כל שלבי תוכנית הבנייה במסגרת הפרויקט.

הייעוץ כולל את קביעת תנאי החוזה, החתימה על ההסכם, לרבות טיפול בדיירים מתנגדים במקרה של התחדשות עירונית, ועד לסיום הבנייה ורישום צו בית משותף. כנהוג בפרויטים של התחדשות עירונית, כל ההוצאות המשפטיות משולמות על-ידי היזם וזאת כחלק מתנאי החוזה של החברה אל מול היזם.

שינוי התב"ע בשם הדיירים

פרויקטים הדורשים שינוי תב"ע החברה מקדמת את התב"ע על חשבונה בעבודה משותפת עם הדיירים.

במקרה של שינוי תב"ע היציאה למכרז מתבצעת רק לאחר שינוי התב"ע.
הניסיון מלמד שכאשר מבצעים את שינוי התב"ע בשם הדיירים, הרשויות מייצרות את התכנית המיטבית ביותר עבור הדיירים.
כאשר אנחנו מקדמים שינוי תב"ע יחד עם הדיירים אנו גם מוודאים שבסוף הפרויקט יהיה גם כדאי כלכלית ליזמים שיגיעו בעתיד.

פיקוח הנדסי

פרויקטים מורכבים אלו מצריכים אנשי מקצוע מטעם הדיירים שיפקחו על עבודת הקבלן והיזם.

לחברה אנשי פיקוח ותיקים ומנוסים אשר ילוו את הדיירים בשלב הביצוע ויוודאו כי הקבלן מתנהל בהתאם ללוח הזמנים אליו התחייב ובהתאם לתקציב הפרויקט.
אנו מעדכנים את הדיירים אחת לחודש על הנעשה בפרויקט ועל קצב ההתקדמות של היזם והקבלן ואנו להרים את הדגל האדום כאשר מתעוררות בעיות ותקלות.

הפיקוח שלהחברה מתבצע על-ידי מהנדסים לכל אורך הפרויקט:

בשלב כתיבת המכרז קבלנים/יזמים, ובמהלך המו"מ מולם, הפיקוח ההנדסי מוודא שהפרטים הקטנים נכנסים לחוזה והחומרים ושיטות העבודה הינם האופטימליים ביותר לבניין.

בשלב הבנייה, יש מהנדס שמלווה את קבלן הביצוע ומפקח על עבודתו. הוא גם איש הקשר הישיר מול הדיירים לצורך פתרון בעיות שוטפות מול הקבלן והיזם.

גם לאחר שמסתיימת הבנייה, והדיירים מאכלסים את הדירות, הפיקוח ממשיך את עבודתו לכל אורך תקופת הבדק.

מכרז יזמים / קבלנים

החברה בודקת את הזכויות במבנה מכוח תב"ע ותמ"א ומחשבת את מקסימום הזכויות שהדיירים הקיימים זכאים.

עם חישוב הזכויות האמור מפרסמת החברה מכרז קבלנים ונותנת לכל יזם/קבלן את האפשרות להציע הצעה לביצוע תמ"א במבנה.

בשלב זה בוחנת החברה את כל ההצעות, בשיתוף עורך דין מטעם הדיירים ונציגות הדיירים, לפי פרמטרים של טיב היזם, ניסיונו בביצוע פרויקטים מסוג התחדשות עירונית, עמידה מוכחת בלוחות זמנים, הערבויות שביכולתו להעמיד ועוד.
המכרז מפורט וכולל בדיקת התכנות כלכלית, בטחונות וערבויות מינימליות, זכויות מקסימליות והגנה מירבית לדיירים.

לאחר סינון התוצאות על-ידי החברה, ומו"מ מול היזמים, נבחר היזם שהביא את ההצעה האטרקטיביות ביותר אשר ממקסמת את זכויות הדיירים בפרויקט.

יעוץ חברתי

ייעוץ חברתי בהליכי התחדשות עירונית הוא תחום יחסית חדש אשר נועד לסייע לבעלי דירות במתחמי פינוי בינוי לצלוח את התהליך.

ליועץ החברתי שתי מטרות עיקריות:
ראשית, היועצים החברתיים מסייעים לתושבים במתחמי פינוי בינוי להבין את תהליכי ההתחדשות העירונית ולהתארגן לקראתם באופן מיטבי. הם מבצעים כנסי שיתוף ציבור, מקנים ידע ומנסים לפשט לבעלי הדירות את התהליך.

שנית, היועצים החברתיים מייצרים דו"ח (תסקיר חברתי) המבוסס על ראיונות אישיים עם מספר משמעותי של בעלי הדירות במתחם ועל נתונים סטטיסטיים מהרשות המקומית. הדו"ח משקף את הרצונות, הבקשות והדרישות של בעלי הדירות הקיימים ונועד לשמש ככלי עזר לתכנון של המתחם החדש. התהליך ששיאו הוא הדו"ח החברתי מאפשר לגורמי התכנון לייצר מתחם חדש אשר יתן מענה מיטבי לצרכים והמאפיינים של האוכלוסיה הקיימת. ככלל, יועצים חברתיים מועסקים על ידי הרשות המקומית או על ידי יזמים ומספקים שירותים לבעלי הדירות.

היועצים החברתיים של החברה הם אנשי מקצוע מנוסים אשר ליוו יחד מאות בעלי דירות בתהליך המורכב והסבוך של התחדשות עירונית.